Естілікпен ғана Алланны еске аламыз

Адам баласының есте сақтау қабілеті (матрицасы) екі түрлі. Бірі сезімдік қуатпен (шайтанмен) екіншісі қаракетік қуатпен (жынмен) байланысты болады. Әрбір пенде екі есті, екі жүзді. Ал екі жүзділікті бір еске айналдыру үшін жүректің тазалығы керек. Оны тазартып қуаттандыру үшін ғылымға-кітапқа яғни ата-бабаларымыздың тазартылған ғұмырына –аруақтарына, естілік жадына жүректерге жалғану керек. Алланың көркем есімдірінің қасиетін, жаратушымыздың жарықтық, өзіндік ғылымын меңгерген ата-аналарымыздың кірпіштік (нейрондық) ақпараттық жадылары, жүрек, көздері Алланың көркем есімдерінің сипатынан болып табылады. «Алла жүректерді қосады» деген құранда.

Сонымен адамзаттың ақыл-ойын, естілігін қалыптастыруды ұйқы кезінде және әулие зияраттарын аралаумен тазартуды, ата жолының негізгі құлшылығы болып табылады. Ал бұл жүректерден жүрекке беріліп туысқандық жіпті, шежіре тіектік ағашына оның иман жапрақтарына жалғануды масһабшы, арапшыл діншілер «шерік қосу» деп халықты алдаумен дін өркениетін терістеумен, ақылды, естілікті шектеумен айналысады. Мұндай тажалға айналған дін ғалымдарына орыстар аруақтық ғылымнан жауап беріп жатыр! Яғни қазақтың құпия аруақтық білімін енді орыстар еркін меңгеруде. Демек қазақ елі рухани тұрғыда тағыда орыстардан ғылым үйренуге, рухани бодандыққа түсуге тура келеді. Бұл да Назарбаевтың кезіндегі ел билеушілерінің тажалдық саясатының жемісі деп біліңіздер…

«Поэтому исправление сбоев при считывании информации происходит ночью, когда сознание физического тела отключено. Подобные сбои в считывании монадой информации с событийного ряда жизни можно зафиксировать с помощью часовых механизмов. В момент исправления сбоя они, находясь рядом с постелью спящего человека, отстают, уходят вперед или останавливаются. Часовой механизм (неживой материальный объект) и физическое тело человека (живой материальный объект) находятся на разных информационных уровнях…»

Әрбір адам баласы жандық тұрғыда өмірге 3-рет келуі заңдылық. Қазақта; «Менің екі туып бір қалғанымсың ба?» деген астарлы сауал бар. Сонымен адам баласы бақытты бақытсыздығын сезіну жан қуаты арқылы өткен өміріндегі тозақтық немесе жанатық ақпарттық жадына жалғанумен байланысты болады. Орыс зертеушілерінің қазақтың дәстүрі болған естілік жадын меңгеру өмір салтын інжілдік тұрғыда дәлдеп жатқанына әзірге дін ғалымдары мен білімді қауым өкілдері мойындауға тәкпарлықпен ақылдарының масһабтық тұрғыдағы тәпсірілік білімге негізделуі кедергі болып жатқаны да сөзсіз.

Сонымен Алламызды еске алу үшін жандық тұрғыда өткен өмірімзді қысқа уақыттың ішінде қайталап өмірлік қуатымызға жүктеп ала біліуміз керек. Мұны аманат жүктерді меңгеру деп түсінген жөн. Мұның дәлелі Григорян уақытымен намаз оқып, Хижраны ораза, хаж амалдары арқылы күнің ішіне айлық жүйені сіңіру сәждесі деп түсіну керек. Енді орыс ғалымдарының насихатымен Алламызды, бейнеленген өмірге айналған ата-бабаларымыздың уақытын еске жүктеп алумен, аруақтық тағдырды меңгерудің жүйесімен, құлшылығымен танысып көрсек;

Сколько раз можно жить?

Мир, в котором живут люди, неудержимо меняется. На Землю приходят новые знания. Прилавки киосков забиты газетами и журналами, медленно, но уверенно возвращающими человека из высшего достижения эволюции разумной жизни обратно в «жвачное» состояние. Окружающий человека мир словно сошел с ума. Природные катастрофы, аварии в разных частях нашей планеты следуют одна за другой.
Люди живут только сегодняшним днем, не задумываясь над тем, что их ожидает в ближайшем будущем. Это состояние ожидания. Старый мир еще не потерял свою власть над людьми, а новый еще не вступил в свои права. Люди пытаются угадать контуры нового мира. И каждый человек видит этот новый мир по-своему. Но все сходятся на одном. В новом мире высшей ценностью должен стать человек. Человек духовный.
Окружающий мир человек воспринимает органами чувств физического тела. Но это только на первый взгляд.

Органы чувств физического тела не дают сознанию человека истинной картины устройства окружающего мира, устройства физического тела и взаимодействия его с окружающим миром. Значит, нужно искать за гранью человеческого сознания. За гранью сознания окружающий человека мир похож на внутренности грандиозного компьютера размером во все Мироздание. Все материальные объекты во внутренностях этого компьютера, включая сюда и физические тела живых существ, есть частные программы, выполняющие свои специфические задачи. А экранами дисплеев, на которых отображается обработанная этим компьютером информация, являются сознания живых существ.
Любой материальный объект, существующий в мироздании за гранью сознания, обладает индивидуальным информационным пространством, совмещенным с информационными структурами, обрабатывающими информацию и выполняющими функцию персонального компьютера. Вся обработанная этим компьютером информация запоминается сопряженной с ним ячейкой памяти и транслируется этой ячейкой памяти в окружающее пространство. Все, как в недрах компьютера. Электрический сигнал преобразуется в электрических цепях микросхем, из которых сделан компьютер, и не может выйти за их пределы, замкнут в некий объем пространства. Это и есть информационное пространство, только там, за гранью сознания, оно выполняет более сложные функции.
Материальные объекты за гранью сознания выполняют функцию частных программ, упрятанных в недрах компьютера и формирующих в сознании живых существ внешний облик материальных объектов, их физические свойства и взаимодействуют между собой посредством обмена информацией. Каждый материальный объект, в свою очередь, можно сравнить с персональным компьютером, включенным в сеть Интернета. Это уже потом, в сознании живого существа, информационный обмен частных программ друг с другом и сами частные программы отображаются в виде восприятия им собственной жизни.
Если два камня, ударившись друг о друга, раскололись на мелкие кусочки, то за гранью сознания частные программы, формирующие в сознании живых существ эти два камня, преобразовались в новое состояние. Они превратились в набор самостоятельных частных программ, формирующих в сознании живых существ осколки камней. Это указывает на то, что частные программы, лежащие в основе материальных объектов, имеют сложное устройство и при взаимодействии с другими частными программами способны изменять себя, делиться и запоминать свое новое состояние.
Все частные программы, формирующие материальные объекты, обладают индивидуальным информационным пространством и обмениваются между собой информацией. Кроме этого, частные программы, формирующие живые и неживые материальные объекты, находятся на разных информационных уровнях. Частные программы, формирующие неживую материю (атомы, молекулы, планеты и звезды), являются основой окружающего человека мира и принадлежат одному информационному уровню.
Живая материя использует неживую как строительный материал, значит, частные программы, формирующие живую материю, должны иметь свой информационный уровень, иерархически более значимый. Чтобы частная программа, формирующая живой материальный объект, провзаимодействовала с частной программой, формирующей неживой материальный объект, они должны обменяться информацией. Частная программа, формирующая живой материальный объект, должна перезаписать частную программу, формирующую неживой материальный объект, на свой персональный компьютер (на свой информационный уровень). И дальше работать с частной программой неживого материального объекта, как заблагорассудится. Такую же операцию должна проделать и частная программа неживого материального объекта. Обмен информацией идет между информационными уровнями.
Чтобы частная программа, формирующая один живой материальный объект, провзаимодействовала с частной программой, формирующей другой живой материальный объект, им достаточно обменяться информацией и записать себя на персональные компьютеры друг друга. Получается, что частная программа, ответственная за формирование восприятия в сознании человека его собственного физического тела, взаимодействуя с частными программами живых и неживых материальных объектов, формирующими восприятие сознанием человека окружающей обстановки, перезаписывает их на себя и работает с ними на индивидуальной основе.
Процесс обработки информации об обстановке в окружающем физическое тело человека пространстве, взаимодействие физического тела живого существа с живыми и неживыми материальными объектами для каждого живого существа индивидуален. Сознание каждого человека — это индивидуальная вселенная. Если это так, то при сбоях в работе информационных структур, ответственных за формирование восприятия у человека окружающей действительности и событий, должен наблюдаться феномен повторения событий с раздвоением материальных объектов.
Заметить такой сбой сознание физического тела человека, с кем произошла такая неприятность, не может. Физическое тело человека является неотъемлемой частью событийного ряда. А вот исправление сбоя следящими информационными структурами сознание зафиксирует. В сознании человека возникнет картинка, как на экране телевизора при отмотке пленки художественного фильма в видеомагнитофоне назад.

Поэтому исправление сбоев при считывании информации происходит ночью, когда сознание физического тела отключено. Подобные сбои в считывании монадой информации с событийного ряда жизни можно зафиксировать с помощью часовых механизмов. В момент исправления сбоя они, находясь рядом с постелью спящего человека, отстают, уходят вперед или останавливаются. Часовой механизм (неживой материальный объект) и физическое тело человека (живой материальный объект) находятся на разных информационных уровнях.
В момент исправления сбоя происходит многократная перезапись частной программы, формирующей в сознании человека часовой механизм, с одного информационного уровня на другой. Поэтому эта частная программа не может нормально работать. Частные программы, лежащие в основе материальных объектов, состоящих из живой и неживой материи, располагаются на разных информационных уровнях. При взаимодействии двух материальных объектов их частные программы перезаписывают себя друг на друга. У каждого человека есть индивидуальная многовариантная программа развития. Физическое тело человека как частная программа управляется со стороны информационных структур, формирующих монады.

Компьютеры, лежащие в основе информационных уровней, формирующих живую и неживую материю, образуют информационное поле, с которого монады, отвечающие за наличие у живых существ их сознаний, считывают информацию.
Каждое информационное воздействие монады на компьютер, лежащий в основе частной программы, вызывает изменение его внутреннего состояния. Частные программы, формирующие в сознании людей материальные объекты, находятся вне времени. Жизнь человека есть многовариантная программа развития, и ее можно использовать сколько угодно раз.
Валерий СЕЛЮТИН, г. Сызрань

Пікір қалдыру

Сіздің e-mail адресіңіз жарияланбайды. Міндетті өрістер * белгіленген.